Sepia


De här fotografierna är framkallade med en speciell teknik i mörkrummet och tonats i sepia. 

Fotograferat med film.
Framkallat och kopierat i eget mörkrum på

Ilford MG fiberpapper.
Begränsad upplaga 20 ex + 2 ap

Solros

Bukett

Vallmo

Ranunkel